Ryszard i Tomasz KołomańscyPracownia Archeologiczno - Konserwatorska

Moneta

Oferta

Nasza oferta

Oferujemy Państwu kompleksową, autoryzowaną obsługę archeologiczną w trakcie:

Obsługa archeologiczna obejmuje:

W przypadku wyboru naszej oferty zamówienie realizowane jest sukcesywnie w miarę postępu robót ziemnych, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji danej inwestycji.

Rozliczenie prac następuje w oparciu o ryczałt ustalony indywidualnie dla każdego zadania inwestycyjnego.

Po podpisaniu umowy zgłaszamy natychmiastową gotowość przystąpienia do prac związanych z obsługą archeologiczną danego zadania inwestycyjnego.

Specjalizujemy się również w: