Ryszard i Tomasz KołomańscyPracownia Archeologiczno - Konserwatorska

Moneta

Prace Badawcze

Informacja na temat naszych prac

Pracownia brała udział i kierowała wieloma ekspedycjami archeologicznymi o charakterze stacjonarnym i ratowniczym oraz prowadziła autoryzowane nadzory i badania archeologiczne w trakcie m.in.: