Ryszard i Tomasz KołomańscyPracownia Archeologiczno - Konserwatorska

Moneta

Pracownia

Informacje o naszej pracowni

Cały nasz zespół posiada wysokie kwalifikacje zawodowe oraz duże doświadczenie w zakresie prowadzenia prac archeologicznych na terenie Polski i zagranicy.

Od roku 1991 już kilkaset razy zapewnialiśmy obsługę archeologiczną podczas inwestycji związanych z budową lub modernizacją sieci ciepłowniczych, wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i energetycznych, farm wiatrowych, budową lub modernizacją autostrad, obwodnic miejskich i dróg, budową zbiorników wodnych, regulacją brzegów rzek i potoków, realizacją projektów deweloperskich, budową supermarketów, prowadzeniem wszelkiego rodzaju prac budowlanych w obrębie układów staromiejskich, rewitalizacją miast, założeń pałacowo-parkowych, obiektów sakralnych i zespołów klasztornych oraz wszelkich innych inwestycji ziemnych objętych uwarunkowaniami Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków (Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków).

W trosce o wysoki poziom prowadzonych badań utrzymujemy stałą współpracę z akademickimi ośrodkami naukowymi we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Opolu, Toruniu, Szczecinie, Gdańsku, Lublinie, Zielonej Górze.

Współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami w zakresie takich dyscyplin jak: